Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij Ster Video. Door gebruik te maken van onze website en diensten ga je akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat je onze website bezoekt of onze diensten gebruikt.

Toegang tot en gebruik van onze diensten

1.1. Je dient akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van onze diensten.

1.2. Je moet minimaal 18 jaar oud zijn om onze diensten te gebruiken.

1.3. Je bent verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en actuele informatie bij het gebruik van onze diensten.

1.4. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment onze diensten te wijzigen, op te schorten of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Intellectuele eigendom

2.1. Alle inhoud op onze website en geproduceerde video’s, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, video’s, logo’s en handelsmerken, zijn eigendom van Ster Video of zijn licentiegevers en zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

2.2. Je mag de inhoud van onze website en video’s alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Elke andere vorm van gebruik, reproductie, distributie of wijziging is verboden zonder onze schriftelijke toestemming.

Offertes en betalingen

3.1. Offertes voor videoproductieprojecten worden verstrekt op basis van de informatie die je verstrekt. Wijzigingen in projectvereisten kunnen leiden tot aanpassingen van de offerte.

3.2. Betalingsvoorwaarden worden vermeld in de offerte. Je dient alle betalingen op tijd te voldoen.

Annulering en terugbetaling

4.1. Annuleringsvoorwaarden worden vermeld in de offerte. Raadpleeg deze voorwaarden zorgvuldig.

Beperking van aansprakelijkheid

5.1. Ster Video is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of kosten die voortvloeien uit het gebruik van onze diensten, inclusief maar niet beperkt tot indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden

6.1. We behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. We zullen je op de hoogte stellen van materiële wijzigingen via onze website of via de contactgegevens die je aan ons hebt verstrekt.

Voor vragen of opmerkingen over deze Gebruiksvoorwaarden kun je contact met ons opnemen.